Ražošana
Izgatavošana
• Montāža
Nožogojumi
Apraksts
Elementi
Photo
Metālkonstrukciju montāža
Paplašinot pakalpojumu spektru, lai nodrošinātu pasūtītāja maksimālu komfortu, firma "N.G.S." no 1999. gada apguvusi metālkonstrukciju montāžas darbus, ko izmanto celtniecībā. Tas ļauj pasūtītājam ar viena uzņēmēja palīdzību saņemt pilnu servisu: no metāla komplektācijas un metālkonstrukciju izgatavošanas līdz to montāžai un produkta pilnai gatavībai. Visi šīs nodaļas speciālisti ir augstas kvalifikācijas un pieredzējuši darbinieki. Viņi jau ir samontējuši neskaitāmas metālkonstrukciju tonnas, kas, pateicoties viņiem, ieguvušas savu loģisko veidolu un iemiesojušas sevī konstruktoru ieceres. Saprotot šo darbu nopietnību un atbildību, firma N.G.S. pastāvīgi rūpējas par savu speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu.
Sertifikāts ražošanai un montāžas darbu veikšanai ir nopietna darba rezultāts, kura mērķis maksimālās kvalitātes nodrošināšana. Pateicoties tam, ka visi darbi (metāla komplektācija, metālkonstrukciju izgatavošana un montāža) tiek kontrolēti no sākuma līdz gatavās produkcijas nodošanai vienas firmas robežās, darbu veikšanas termiņi, kas saskaņoti ar pasūtītāju, tiek precīzi ievēroti.
Firmas "N.G.S." objekti, kuru ceļš bijis no metāla līdz gatavai produkcijai:

Audriņu pagasta
radiotehniskais postenis
Jelgavas 2. ģimnāzijas
sporta kompleksā
Valmieras olimpiskajā
sporta centrā
SC "Imanta" modernizacija
Firma "N.G.S." piedāvā savus montāžas pakalpojumus arī citiem metālkonstrukciju izgatavotājiem.